Friday, March 27, 2015

သမၼတၾကီးကေတာ႔ ေအးေဆးပဲ ငါတုိ႔က ဖင္လုိးခံေတြ

ေခတ္သစ္ကြၽန္ျပဳခံရကာ ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္ေသဆံုးသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏ ေျမပံုကို ျပသေနေသာ လွၿဖိဳးကိုေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ေအပီ)
ျမန္မာေက်းကြၽန္မ်ားကို ေလွာင္အိမ္ထဲ ေလွာင္ပိတ္ၿပီး အဆိပ္ရွိ လိပ္ေက်ာက္ၿမီး က်ာပြတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ငါးဖမ္းခိုင္းေနသည္။ ထိုငါးမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္း စူပါမားကက္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။
■ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အတင္းအဓမၼ  ငါးဖမ္းခိုင္းေန ေၾကာင္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈက ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည္။
■ ထိုျမန္မာမ်ားသည္ အဆိပ္ ရွိ လိပ္ေက်ာက္ၿမီးက်ာပြတ္ျဖင့္ အ႐ိုက္ခံရျခင္းအပါအဝင္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို ႀကံဳ ေတြ႕ရင္ဆိုင္ရသည္။
■ သူတို႔ဖမ္းမိေသာ ပင္လယ္ စာမ်ားသည္ အေမရိကတစ္ဝန္း အဓိက ပင္လယ္စာေထာက္ပံ့ သည့္ ကြန္ရက္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
■ ေက်းကြၽန္မ်ားကို အင္ဒိုနီးရွား ကြ်န္းရြာကေလးျဖစ္ေသာ ဘန္ဂ်ီးနားရွိ ေလွာင္အိမ္မ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားသည္။   
ကြၽန္ျပဳခံထားရေသာ ငါးဖမ္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးသည့္ ပင္ လယ္စာသည္ အေမရိကတစ္ဝန္း ရိွ စူပါမားကက္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေန သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားကြၽန္းငယ္ကေလး တစ္ကြၽန္းေပၚရွိ ေလွာင္အိမ္မ်ား တြင္ ေလွာင္ပိတ္ထားလ်က္ရွိၿပီး ငါးဖမ္းရန္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစေနသည္။ အကယ္၍ ငါးမဖမ္းပါ က ကန္ေက်ာက္ခံရျခင္း၊ ႐ိုက္ ႏွက္ခံရျခင္း ၊ လိပ္ေက်ာက္ၿမီးျဖင့္ အ႐ိုက္ခံျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရ ေလသည္။
ေက်းကြၽန္မ်ားဖမ္းဆီးသည့္ ပင္လယ္စာသည္ ဆူရွီ၊ စည္သြတ္ထားသည့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အစာ၊ ေရခဲ႐ိုက္ ငါးအိတ္မ်ား အစရွိသည့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အဓိကပင္ လယ္စာေထာက္ပံ့သည့္ ကြန္ရက္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

  ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဘန္ဂ်ီးနားရြာသို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ၎တို႔ဖမ္းမိသည့္ ငါးမ်ားကို ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ထဲ မသြင္းမီ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ေၾကာင္း  ေအပီသတင္းဌာနက ေျပာသည္။
ကြၽန္စနစ္မကင္းသည့္ လုပ္အားျဖင့္ မတရားခုိင္းေစၿပီးရလာ သည့္ ငါးမ်ားသည္ Kroger၊Albertsons ႏွင့္ Safeway ကဲ့သို႔အေမရိကန္၏ အဓိကစား ေသာက္ကုန္ဆုိင္မ်ား၊ တိုင္းျပည္၏အႀကီးဆံုး လက္လီအေရာင္း ဆိုင္ႀကီးျဖစ္ေသာ  WalMart၊အႀကီးဆံုးစားေသာက္ကုန္ ျဖန္႔ခ်ိသူ Sysco အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ သည္ဟု ဆိုသည္။
Fancy Feast ၊ Meow Mixႏွင့္ Iams အပါအဝင္ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုးနာမည္ေက်ာ္ စည္သြတ္တိရစၧာန္အစာ အမွတ္တံဆိပ္ အခ်ိဳ႕ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔လည္း ထို မတရားမႈစြန္းထင္းေနသည့္ ငါး မ်ား ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။
ကယ္လီဖိုနီးယား ဆူရွီလိပ္၌ ကဏန္းတုအျဖစ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) ညစာစားပြဲမ်ားတြင္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္မ်ား ျပန္ကပ္ပစ္ေလ့ရွိ ေသာ ေရခဲ႐ိုက္ငါးနီတူပါကင္မ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ကင္း မြန္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ ေၾကာင္း ယူဆခ်က္မ်ားလည္းရွိ သည္။
တစ္ႏွစ္ၾကာတိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစံုစမ္းေထာက္လွမ္း မႈတြင္ ဘန္ဂ်ီးနားရွိ လက္ရွိေက်းကြၽန္မ်ားေရာ ယခင္ေက်းကြၽန္ ေဟာင္းမ်ားပါ ပါဝင္သည့္ လူအေယာက္  ၄၀ ထက္မနည္းကိုေအပီသတင္းဌာနက အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။
ကင္းမြန္၊ ငါးနီတူ၊ ေက်ာက္ငါး၊  ပုစြန္ဆိတ္ အပါအဝင္ အင္ဒိုနီးရွားရြာကေလးမွ ေက်းကြၽန္ ျပဳခံရသူမ်ား ဖမ္းဆီးသည့္ပင္လယ္ စာမ်ားအား  တင္ပို႔သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ လမ္းေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကို မွတ္ သားခဲ့ၿပီး ထိုင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ၿဂိဳဟ္ တုျဖင့္ ေျခရာေကာက္ခဲ့သည္။
ဆိုက္ကပ္ေရာက္သည္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေလာ္ရီကားမ်ားေနာက္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ခဲ့ၾကသည္။  ယင္းေလာ္ရီကားမ်ားက ပင္လယ္စာမ်ားကို တင္ေဆာင္၍ စက္႐ံုဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာ၊ အေအးခန္းသိုေလွာင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး ပင္လယ္စာေစ်းကြက္ သို႔ ေလးညေက်ာ္ၾကာ ေမာင္းႏွင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ငါးဖမ္းသမားအခ်ိဳ႕က ၎ တို႔၏ ဘဝမ်ားကိုစြန္႔စားလ်က္ သတင္းေထာက္မ်ားထံ အကူအ ညီေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ခ်င္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးျပန္ခ်င္တာ’’ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေက်းကြၽန္တစ္ဦးက ေလွေပၚတြင္ေအာ္ေျပာလိုက္ရာ အျခားလူအမ်ားအျပားကလည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိဘေတြဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတင္းေတြမၾကားရရွာတာ အေတာ္ႀကီးကိုၾကာပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေသၿပီလို႔ေတာင္  သူတို႔ထင္ေနေတာ့မွာပါ ပဲဗ်ာ’’
သူတို႔ဖမ္းသည့္ ငါးမ်ားကို လူသံုးကုန္စက္႐ံုမ်ားအပါအဝင္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ စက္႐ံုအမ်ားအျပားတြင္ အျခားငါးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာပစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုထိုင္းစက္႐ံု အမ်ားအျပားမွေန၍ အေမရိကန္ သို႔ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုအေကာက္ခြန္မွတ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။

ဓာတ္ပံု-ေအပီ
၎တို႔သည္ ဥေရာပႏွင့္အာရွသို႔လည္း တင္ပို႔သည္။ သို႔ေသာ္ကုန္ကြယ္မႈဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးထားရာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔မႈကို ေအပီသတင္းဌာနက ေျခရာေကာက္လုိက္ခဲ့သည္။
ေအပီက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အဓိကေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို အျပင္း အထန္ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားေတာ့ ထုတ္ခဲ့ ၾကသည္။
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေမရိကန္ပင္လယ္စာလုပ္ငန္း ၃၀၀ ၏ကိုယ္စား ေျပာၾကားသည့္ အမ်ိဳးသားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အင္စတီက်ဳ႕ဒ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ေဂဗင္ဂစ္ဘြန္စ္ကမူ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီေတြဟာ အလုပ္သမားညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြအတြက္ သည္း ညည္းခံမႈ တစ္စက္ကေလးမွ မရွိတာေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္႐ံုတင္မကဘူး စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေစပါတယ္’’ဟု ေဂဗင္ဂစ္ ဘြန္စ္က ဆိုသည္။
‘‘ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြက ေနာက္ ကြယ္မွာ ျဖစ္ေနတယ္’’
တစ္ေန႔လွ်င္ နာရီ ၂၀ မွ ၂၂ နာရီထိ အလုပ္လုပ္ရေၾကာင္း၊ မသန္႔ရွင္းသည့္ေသာက္သံုးေရ မ်ား ေသာက္ရေၾကာင္း ေအပီကအင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ ေက်းကြၽန္မ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။
အနားယူခြင့္ ေစာဒကတက္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အနားယူရန္ႀကိဳးစားလွ်င္ ၎တို႔ကန္ေက်ာက္ခံရ ေၾကာင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ခံရေၾကာင္း၊ အဆိပ္ရွိေသာ လိပ္ေက်ာက္ၿမီး က်ာပြတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ခံရေၾကာင္း၎တို႔အားလံုးနီးပါးက ေျပာခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို လုပ္ခနည္းနည္းကေလးသာေပးခဲ့ၿပီး ျခဴးတစ္ျပားမွ မေပးတာလည္းရွိသည္။
လူအမ်ားအျပား ပင္လယ္ ထဲတြင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ေျပး လိႈင္မင္းက ေျပာသည္။
‘‘အေမရိကန္ေတြနဲ႔ ဥေရာပသားေတြက ဒီငါးေတြကို စားေနတယ္ဆိုရင္   သူတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို သတိရသင့္တယ္။ ပင္လယ္ ေအာက္မွာ အ႐ိုးေတြက ေတာင္ လိုပံုေနမွာ’’ ဟု သူက ဆိုသည္။
‘‘လူအ႐ိုးေတြက ကြ်န္းတစ္ ကြၽန္းေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေလာက္ႀကီးကို မ်ားတာ’’
ရြာကေလးရွိ ဆိပ္ကမ္း ကေလးမွာ ကြၽန္မ်ားေလွာင္ထား သည့္ ေလွာင္အိမ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ငါးခန္းတြဲ႐ံုးခန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေအပီက သတင္းအစီရင္ခံသည္။
ဘန္ဂ်ီးနားဆိပ္ကမ္းတြင္ အေအးခန္းကုန္တင္ သေဘၤာႀကီး (Silver Sea Line) အတြင္းသို႔ ဖမ္းမိထားသည့္ ငါးမ်ားသယ္ပို႔ေနသည့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားမွ ကြၽန္မ်ားကို ေအပီက အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။
ထိုသေဘၤာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး အနည္းဆံုး အေအးခန္းကုန္တင္ေလွ ကိုးစီးရွိသည့္ Silver Sea Reeferကုမၸဏီပိုင္ သေဘၤာျဖစ္သည္။ ၎ အေနျဖင့္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္မပါဝင္ေၾကာင္း ကုမၸ ဏီက ေျပာသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈပဲ သယ္တယ္။ ၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဖာက္သည္ေတြက ငွားတာ’’ ဟု ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ပန္ညာ ေလာင္ဆြမ္ဘြန္က ေျပာသည္။
‘‘ငါးဖမ္းေလွေတြနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က တျခားစီပါ’’
ထိုင္းႏုိင္ငံ   စမြတ္ဆခြန္အထိ၁၅ရက္ေက်ာ္ ၿဂိဳဟ္တုေျခရာ ေကာက္စနစ္အသံုးျပဳရင္း ထိုသေဘၤာကို ေအပီက ေနာက္ေယာက္ခံလိုက္ခဲ့သည္။ ေလးညေက်ာ္တိုင္ေအာင္ အလုပ္သမားမ်ား ပင္လယ္စာမ်ားကို ထုပ္ပိုးၿပီး ေလာ္ရီကား ၁၅၀ ထက္မနည္း ေပၚတင္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္ရွိ စက္႐ံုမ်ားကို ပို႔ေဆာင္မႈကို သတင္းေထာက္မ်ားက ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားအတြင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္၏ေျပာၾကား ခ်က္အရ ပင္လယ္စာမ်ားကို အျခားထိုင္းစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွေန၍ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အပါအဝင္အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တင္ပို႔မႈအတိအက်စာရင္းမ်ားကို အေမရိကန္အေကာက္ခြန္ ပင္လယ္သေဘၤာကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ အေသးစိတ္စာရင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဘန္ဂ်ီးနားရွိ ကြၽန္ျပဳခံထား ေသာ ငါးဖမ္းသမားမ်ားသည္ ငါးမ်ားဘယ္ေနရာဆီ ေရာက္ကုန္ၾကမွန္း မသိၾကပါ။ ၎တုိ႔စားေသာက္ရန္  အလြန္တန္ဖိုးႀကီးေၾကာင္းသာ သိၾကသည္။ ၎တို႔၏အရဲစြန္႔ျခင္းမွာ ရင္ႏွင့္မဆံ့ေလာက္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ျမက္႐ိုင္းပင္ရွည္မ်ား၊ ေတာႏြယ္မ်ားအၾကားတြင္ အေလာင္းျမႇဳပ္ထားရာေျမပံု ၆၀ထက္မနည္း လဲေလ်ာင္းေနေသာ သခ်ဳႋင္းတစ္ခုရွိေနပါသည္။ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ျပားေပၚတြင္ နာမည္မ်ားကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေရးထိုးထားသည္။အခ်ိဳ႕မွာ ကြၽန္မ်ား၊ ေလွမ်ား၏နာမည္တလြဲမ်ားႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ေသသူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကသာ ေသသူ႔ အေလာင္းဘယ္ေနရာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသလဲ အမွတ္ရၾကသည္။
ယခင္ကဆိုလွ်င္ သေဘၤာ မ်ားေပၚရွိ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ အေလာင္းမ်ားကို ငါးမန္းမ်ား ကိုက္ျဖတ္ဝါးမ်ိဳႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ပင္လယ္ထဲကန္ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေက်းကြၽန္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ လွၿဖိဳးက ေျပာျပသည္။
သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ သေဘၤာကပၸတိန္မ်ားသည္၎တို႔ဘန္ဂ်ီးနားသို႔ ျပန္ေရာက္သည္အထိ သေဘၤာအေအးခန္းမ်ားထဲတြင္ ငါးမ်ားႏွင့္အတူအေလာင္းေကာင္မ်ားကို သိမ္းဆည္းသယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။
‘‘ငါေတာ့ ထာဝရ အင္ဒိုနီး ရွားမွာ ေနရေတာ့မွာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ စၿပီးခံစားေနမိၿပီ’’ဟု လွၿဖိဳးက မ်က္ရည္စကို သုတ္လုိက္ရင္းေျပာသည္။
‘‘ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ ေနတဲ့တစ္ခုတည္းေသာ အရာက ေသျခင္းတရားပါလားလို႔ ကြၽန္ေတာ္ အေလာင္းက်င္းတူးေန တုန္းက  ေတြးေနမိတာ  သတိရ တယ္ဗ်ာ’’
( AP ႏွင့္ MailOnline ၏ Locked in cages and whipped with toxic stingray tails: The Burmese slaves forced to catch fish that ends up in supermarkets, restaurants and pet shops across Americaကို ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လုပ္ပါဦး အမ်ဳိးကုိ စည္းရုိးထုိးမဲ႔ ဘုန္းၾကီးေတြ...လုပ္ၾကစမ္းပါ။ဘာသာတူရာဆုိင္မွာသာ အေၾကြးဝယ္ယူပါမည္ဆုိတဲ႔သူေတြ လုပ္ၾကပါ သမၼတၾကီးက ဘာမွကုိ မလုပ္ေပးေတာ႔ဘူး။ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေျပာနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ ညီပါေစဗ်ာ။မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ဒီသတင္းေလးကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မ်က္ႏွာၾကီးတဲ႔ အသုိင္းအဝုိင္းဆီကုိ ပုိ႔ေပးၾကပါ။

ေျပာၾကည္္႔လုိက္ေလ ဘယ္သူလဲဆုိတာကုိ

video
http://www.solidfiles.com/d/d025b071a5/DKMXXX._COM_(31).3gp
http://www84.zippyshare.com/v/oM8DwBqu/file.html
http://www.sharebeast.com/71c06dyb6m0t

လုိင္းေကာင္းသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေလးယူလာပါတယ္။

အခုေနာက္ထပ္ ပရီမီယမ္ ကားရွည္ ၂၄၁ ကားထပ္ရထားပါတယ္။ဆုိက္ေတာ႔ နည္းနည္းၾကီးတယ္ဗ်ာ။ၾကည္တာလည္း အရမ္းၾကည္တယ္။ကေလးကားေတာ႔မပါဘူး။ေရစာလည္း မပါဘူး။သိတဲ႔အတုိင္းပဲ ဟုန္းမိတ္ အစစ္ေပါ႔။ဒါေပမဲ႔ တစ္ခုရွိတာက ကြ်န္ေတာ္တင္ေပးမဲ႔ကားေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ခ်ဳ႕ံမေပးႏုိင္ဘူးဗ်ာ။ဆုိက္ကုိ လုံးဝ မေလွ်ာ႔ေပးႏုိင္ဘူးဆိုတာထက္ မေလွ်ာ႔ခ်င္တာလည္းပါတယ္။စက္ေတြလည္း အရမ္းပူတယ္။ဒီေတာ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုိင္းမေကာင္းရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မၾကည္တာေလးေတြကုိ ေရြးၾကည္႔ေပါ႔။သိတဲ႔သူလည္း သိမယ္။blogger က 100mb ေက်ာ္ရင္တင္မရဘူး။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ႔ မူကုိ ေျပာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ၾကည္႔လုိ႔ ရရင္ၾကည္႔ ၾကည္႔လုိ႔မရရင္ ေက်ာ္သြားေပါ႔။တုိက္ရုိက္တင္ေပးဖုိ႔လည္း ၾကဳိးစားေပးခဲ႔တာပဲေလ။bandwidth ဒဏ္ကုိ လုံးဝမခံႏုိင္ခဲ႔ဘူး။ဒီေတာ႔ အတက္ႏုိင္ဆုံးစိတ္ရွည္ေပးပါ။ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဇတ္ကားေကာင္းၾကည္ ကုိလုိခ်င္ရင္လုိင္းေတာ႔ ေကာင္းရမွာေပါ႔။ဒါခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘက္က အပုိင္းပါ။
အဲ႔ကားေတြကုိ ဒီညစတင္ေပးပါမယ္။မွတ္ထားပါ။ဒီဆုိက္ၾကီးပ်က္သြားလည္း ဒီလိပ္စာကုိ မွတ္ထားပါ။ဒုိမိန္းဝယ္ထားျပီးျဖစ္တဲ႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းဆုိက္အသစ္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။

မေလးေက်ာင္းသူေအာက္စလြတ္တာေလး

video
http://www.solidfiles.com/d/05d929046b/WWW.DKMXXX._COM_(9).mp4
http://www15.zippyshare.com/v/7xOs80k9/file.html
http://www.sharebeast.com/kp8lp0pgkf2a

ဖားလုိဖင္ကုိက်စ္ျပီးေကြ်းတယ္။

video
http://www.solidfiles.com/d/4139c3c6c9/WWW.DKMXXX._COM_(8).mp4
http://www15.zippyshare.com/v/wd63e4XI/file.html
http://www.sharebeast.com/v8fv87nnb1c1