Sunday, June 26, 2011

လွတပတ၂လွတပတ


ေရာ႔ဟ

ခရမ္းသီးစားမလား

video

သူ႔ေစာ္ကရုိက္ေပးထားတာဆုိၿပီးေရာက္လာပါတယ္၂

video

သူ႔ေစာ္ကရုိက္ေပးထားတာဆုိၿပီးေရာက္လာပါတယ္၁

video

ဂ်ပန္မေလးကေတာင္းဆုိေနတယ္ေနာ္

video

ပါကင္မဟုတ္ေလာက္ေပမဲ႔ေကါင္းလုိက္တဲ႔ပစၥည္းေနာ္

video

ေတာင္ေတာ...ေတာင္းေတာသားယာ..(သီခ်င္းေနာ္)ဟီး

video

ေဆာက္ရမ္းလန္းေနတယ္..ဒုတ္ႀကီးလည္းအတုိးခ်တင္ေနရတယ္

video

အေပးေကါင္းတယ္ေနာ္

video

Friday, June 24, 2011

ၿမင္းစီးမမ ပထမ

video

ပါကင္ေဖာက္တာတကယ္ပါ

video

ေဟာ္တယ္မွာ

video

အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခားနည္းမ်ား (စာေပမ်ားကုိသက္တန္႔ရြာမွခြင္႔ေတာင္းကါမလာသည္)

အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခားနည္းမ်ား အေၾကာင္း မိတ္ဆက္

(အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးပါသည္။)


ဣတၳိယ ေခၚ မိန္းမတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ သားေမြးမႈ ျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑မွ ပါ၀င္ၾကေလသည္။ ပုခက္လႊဲေသာ လက္သည္ ကမာၻကို စုိးမိုးသည္ မဟုတ္တံုေလာ။ သေႏၶတည္ရာမွ အစျပဳ၍ ၉လ၊ ၁၀လ မွ် သေႏၶလြယ္ထားရျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ကို ဂရုစိုက္ရျခင္း၊ မီးဖြားရျခင္း၊ ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကြ်းရျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို မိခင္မ်ားကသာ အဓိက ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ကိုယ္၀န္ မရရွိလိုေသးပါကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပင္ ေဆးေသာက္တန္ေသာက္ ေဆးထိုးတန္ ထိုး ႏွင့္ သေႏၶတားၾကရျပန္သည္။ ပုရိႆ အမ်ားစု မွာကား ေယာင္နနျဖင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းပင္ မသိၾက။ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ဗဟုသု ေလ့လာသူမ်ားက အထိုက္အေလ်ာက္ သိၾကေပမင့္ တခ်ိဳ႔ တခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥမ်ားက သူတို႔လည္း ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္။ ဆိုၾကပါစို႔ရဲ႔ ဖခင္ျဖစ္သူက ကေလးကို ႏို႔တိုက္ခ်င္ေပသည့္ သူ႔မွာက ႏို႔မထြက္။ ကေလးကို ၀မ္းတြင္ လြယ္ခ်င္ေပသည့္ သားအိမ္မရွိ။ အေတာ္ပင္ သနားစရာ က်ားသတၱ၀ါမ်ားပင္တည္း။ (ျခြင္းခ်က္။ ။ ရုပ္ရွင္မင္းသား အာႏိုး၏ ဂ်ဴနီယာဆိုသည့္ သိပၸံေခတ္လြန္ ရုပ္ရွင္တြင္မူ ေယာက္်ားသား စင္စစ္မ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကည့္ဖူးသည္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္လာမလားေတာ့ မေျပာတတ္ေပ။)
သားဆက္ျခားရာတြင္ကား သူတို႔ အနည္းငယ္ ပါ၀င္ခြင့္ ရေလသည္။ သုတ္ရည္ျပင္ပ စြန္႔ထုတ္ျခင္း (withdrawal)၊ လိင္အဂၤါအစြပ္ ေခၚ ကြန္ဒံုး (condom) ကို အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သုတ္လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (၀ါ) သားေၾကာျဖတ္ျခင္း (vasectomy) တို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးစြဲမႈကား အမ်ိဳးသမီးသံုး နည္းမ်ားသံုးစြဲမႈႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းလြန္းလွေသးသည္။ အခက္အခဲမ်ားကလည္း ရွိေသးသည္။ သုတ္ရည္ျပင္ပ စြန္႔ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းက ကေလးရႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ ကြန္ဒံုးကို သိပ္မႀကိဳက္ၾက။ သံုးလွ်င္လည္း မေတာ္တဆ ကေလးရႏိုင္ေခ်က အျခား သားဆက္ျခား နည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားေသးသည္။ သားေၾကာျဖတ္လွ်င္လည္း တစ္ခါတည္း ကိစၥတုန္းမည္။ ျပန္ဆက္ရခက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေသာ လက္ရွိ နည္းလမ္းမ်ားမွာ လူႀကိဳက္ သိပ္မမ်ားလွေပ။ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ား ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ရွိလာလ်င္ ပိုမို သံုးစြဲလာၾကဖြယ္ရာရွိသည္ဟု သားဆက္ျခား ပါရဂူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တီထြင္လာၾကျပန္သည္။

စာေရးသူ ေဖာက္သည္ခ်လိုသည္ကား ထိုထိုဤဤေသာ အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခား နည္းလမ္းအသစ္မ်ား အေၾကာင္းပင္။ စာရႈသူ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အဲဒီ အမ်ိဳးသားေတြကို တရားစခန္း အခ်ိန္ျပည့္ ထိုင္ခိုင္းလိုက္လွ်င္ ၿပီးတာပဲဟု အေတြးေပါက္ေကာင္း ေပါက္ေနေပမည္။ ထိုနည္းလမ္းကား အနည္းစုေသာ ပုရိႆမ်ား ႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္ေပမည္။ အမ်ားစုအတြက္ကိုေတာ့ တစ္နည္း တစ္ဖံု စဥ္းစားေပးရေပဦးမည္။ နည္းလမ္း အသစ္မ်ား အေၾကာင္း မေျပာမီ နိဒါန္းေလး အခ်ီးေလးႏွင့္ စမွ ေတာ္ကာက်မည္။

စက္ရံုမွ သံုးစြဲသူဆီသို႔ (၀ါ) သုတ္ပိုး ထုတ္လုပ္ သယ္ေဆာင္ပံု ႏွင့္ သေႏၶတည္ျခင္းအမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေ၀ွးေစ့ [17] သည္ ကပၸါယ္အိပ္ [18] အတြင္းတည္ရွိၿပီး သုတ္ပိုးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ၄င္းသုတ္ပိုးမ်ားကို သုတ္ပိုးျပြန္ (Vas deferens) [15] တေလွ်ာက္ သယ္ေဆာင္ကာ အျခားဖို အဂၤါမ်ား (seminar vesicles [10], prostate glands [12], & bulbourethral glands) က ထုတ္လုပ္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သုတ္ရည္ အျဖစ္ ခႏၶာကိုယ္ အျပင္သို႔ လိင္တံ [3] မွ တဆင့္ ေရာက္ရွိေလသည္။

(စကားခ်ပ္။ ။ အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းမွာ သုတ္ပိုးျပြန္ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားဖိုအဂၤါမ်ားကို မထိခိုက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သုတ္ရည္ကေတာ့ ထြက္ၿမဲထြက္ေနႏိုင္သည္။ သုတ္ရည္တြင္ သုတ္ပိုး မပါသည္သာရွိမည္။)

အဓိက က အဓိကပါ သုတ္ပိုး ႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ေတြ႔ရွိ ေပါင္းဖက္မိမွသာ သေႏၶေအာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားဆက္ျခားနည္းမ်ား၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ
သုတ္ပိုး မထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
မမ်ိဳးဥ မထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ မေတြ႔မိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ မေပါင္းဖက္မိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ေပါင္းဖက္မိၿပီး ျဖစ္လာေသာ အတြဲကို သားအိမ္တြင္ မတြယ္ကပ္ေစျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား သံုးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီး သံုးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေစ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခုျဖင့္ သေႏၶ မတည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားအလာရွိသည့္ အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခား နည္းလမ္းအသစ္မ်ား
ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္ ၌သာရွိေသးသည္။ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ေစ်းကြက္၀င္လာဖြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာျပလိုသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေဟာ္မုန္းမပါ၀င္ေသာနည္းမ်ား ႏွင့္ ေဟာ္မုန္းပါ၀င္ေသာနည္းမ်ားဟု ခြဲျခားႏိုင္သည္။

ေဟာ္မုန္းမပါ၀င္ေသာနည္းမ်ား RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance)
သုတ္ပိုးျပြန္ အတြင္းသို႔ ဓါတုပစၥည္း ေဆးတစ္မ်ိဳးကို ထိုးသြင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဓါတုပစၥည္းက သုတ္ပိုးျပြန္ထဲတြင္ ခဲသြားျခင္းေၾကာင့္ သုတ္ပိုးမ်ား ေရွ႔သို႔ဆက္သြားရန္ အဆီးအတား ျဖစ္သြားသည္။ သြားႏိုင္ပါကလည္း သုတ္ပိုး အေပၚယံအလႊာ ကြာက်ျခင္း (သုတ္ပိုး အဂၤါ မစံုေတာ့ျခင္း) ေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥ ႏွင့္ မေပါင္းဖက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ (မွတ္ခ်က္။ ။ သုတ္ပိုးျပြန္ကို လံုး၀ ပိတ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကား မဟုတ္) ေဆးထိုးၿပီး ၃ ရက္အတြင္း အာနိသင္ျပသည္။ ေဆးထိုးခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားက ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ကေလး ျပန္လိုခ်င္ပါက ေနာက္ထပ္ေဆးတစ္မ်ိဳး ထိုးေပးျခင္းျဖင့္ မူလဓါတုပစၥည္းကို ေဖ်ာ္ခ်ႏိုင္သည္။ (လူတြင္ စမ္းသပ္ရန္လိုေသးသည္။)

Injected Plugs
ဤနည္းကလည္း ဓါတုပစၥည္း တစ္မ်ိဳးကို သုတ္ပိုးျပြန္အတြင္း ထိုးသြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ ပလတ္စတစ္ အရည္ကို သုတ္ပိုးျပြန္အတြင္းထိုးသြင္းေပးၿပီး အထဲတြင္ ေအးခဲေစျခင္းျဖင့္ သုတ္ပိုးျပြန္ လံုး၀ ပိတ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ အာနိသင္ ရရွိရန္မွာ အနည္းဆံုး ၁-လ မွ ၂၄-လ အထိ ေစာင့္ရတတ္သည္။

ကေလးျပန္လိုခ်င္ပါက ထို ပလတ္စတစ္ အတံုးေလးကို ခြဲစိတ္ၿပီး ထုတ္ယူလိုက္ရံုပင္ ျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ၿပီး အလြန္ဆံုး ၂-ႏွစ္ အတြင္း ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သုတ္ပိုး အေရအတြက္ ပံုမွန္ျပန္လည္ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

IVD (Intra Vas Device – Chinese model)
သုတ္ပိုးျပြန္ထဲသို႔ ႏိုင္လြန္ဇကာ ေသးေသးေလး ပါေသာ ၁-လက္မ ခန္႔ ရွည္သည့္ တစ္ဖက္ပိတ္ ပိုက္ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဇကာ၏ တာ၀န္မွာ သုတ္ပိုးမ်ားကို စစ္ယူထားလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပိုက္ထည့္သြင္းခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး လိုအပ္ေသာ အာနိသင္ ရရွိရန္ ၃-လ ခန္႔ ေစာင့္ရသည္။

ေဟာ္မုန္းပါ၀င္ေသာနည္းမ်ား (Male Hormonal Contraceptives)
အင္ဒရိုဂ်င္ (Androgen) ေခၚ က်ားေဟာ္မုန္း၊ ပရိုဂ်က္စတင္ (Progestin) ေခၚ မေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳး ႏွင့္ GnRH analogue ေခၚ ေဟာ္မုန္းတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ေရာစပ္၍ စမ္းသပ္ေနၾကသည္။ ထိုေဆးမ်ားကို ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆး သို႔မဟုတ္ အေရျပားေအာက္ ထည့္သြင္းျခင္း နည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။

ထိုေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား၏ အလုပ္ လုပ္ပံုမွာ ယေန႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသာက္သံုးေနေသာ တားေဆးမ်ား အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ေဟာ္မုန္းမ်ားက သုတ္ပိုး ထုတ္လုပ္မႈကို မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး သေႏၶတည္ျခင္းကို ကာကြယ္သည္။

ေဆးေသာက္ၿပီးရင္ နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ပါ့မလား
ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေသာက္ ရပ္လိုက္ၿပီး ၃ လခြဲမွ ၅ လ အတြင္း သုတ္ပိုးထြက္ႏႈန္း ပံုမွန္အေနအထားကို ျပန္ေရာက္ၿပီး ကေလးရယူႏိုင္ပါသည္။

ေဟာ္မုန္းေဆး၏ အခက္အခဲမ်ား
အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ေဆးမတိုးပဲ ရွိေနတတ္သည္။ သင္သည္ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ိဳးျဖစ္ေနပါက အျခားနည္းမ်ားကို စဥ္းစားရေပမည္။

အခက္အခဲမ်ား ရွိလင့္ကစား ပုရိႆတို႔ စိတ္မပ်က္ၾကကုန္လင့္။ သားဆက္ျခားျခင္းကိစၥရပ္တြင္ သင္တို႔၏ အခန္းက႑ မၾကာမီ ေတာက္ေျပာင္လာေပေတာ့မည္။ ေမွ်ာ္ ...

ယဥ္မင္းဦး (ေဆးတကၠသိုလ္) မွ

ကိုယ္ဝန္ တားဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား


“ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမႈ မျပည့္စံု ပါဘဲလ်က္ ပရမ္းပတာ လက္လြတ္ စပယ္ ဖိတ္ေခၚမႈသည္ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ အညွာ အတာမဲ႔စြာ ရက္စက္မႈ တစ္ခုပင္တည္း။”

ပဋိသေႏၶ တားဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ကို အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုး သိထားသင့္ ေပသည္။ တကယ္ေတာ့ လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝမႈ အတြက္ အားထုတ္ရင္း၊ မလိုခ်င္ဘဲ ကေလးေမြးျခင္း သည္ အျပစ္မဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို မညွာမတာ ဒုကၡ ခံခိုင္းဖို႔ လူ႔ေလာကထဲ ေခၚယူခဲ့ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ အိ္မ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား ေျပလည္ ေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေသးခင္မွာ မလိုလားေသာ ကိုယ္ဝန္ (Unwanted Pregnancy) မရွိေစရန္ အခ်ိန္မီ တားဆီး သင့္ေပသည္။

ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္သင့္သူမ်ား

၁။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားတြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း။

၂။ အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ ႀကီးရင့္သူမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း။

၃။ သားသမီးဦးေရ(၄)ဦးထက္ ပိုမိုေမြးဖြားျခင္း။


ပဋိသေႏၶတားဆီးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

၁။ အမ်ိဳးသားမ်ား လိင္တန္ဆာစြပ္ သားေရဖံုး သံုးျခင္း။

၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိုးေဆးအသံုးျပဳျခင္း။

၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စားေဆးကတ္ စားသံုးျခင္း။

၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္တြင္း ပစၥည္းထည့္ျခင္း။

၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီေသြးေပၚေသာ ဓမၼတာစက္ဝန္းအရ ရက္ေရွာင္ျခင္း။

၆။ အမ်ိဳးသား၏ သုက္ရည္ကို အမ်ိဳသမီးျဖစ္သူ၏ မိန္းမကိုယ္ျပင္ပ၌သာ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ လိ္င္ဆက္ဆံမႈကို သတိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။


၁။ အမ်ိဳးသားမ်ား လိင္တန္ဆာစြပ္ သားေရဖံုး (Condom) သံုးျခင္း။

လိင္ ဆက္ဆံရာတြင္ သုက္ပိုးရည္ မ်ား မိန္းမကိုယ္တြင္း မဝင္ေရာက္ ေစရန္ ကာကြယ္ ေပးသည္။ သားသမီး ရယူလိုျခင္း မရွိသည့္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လိင္ ဆက္ဆံတိုင္း ကြန္ဒံုး(ေခၚ)သားေရစြပ္ကို သံုးစြဲရန္ လိုသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကိုလည္း ကြန္ဒံုး သံုးစြဲျခင္း ျဖင့္ ကာကြယ္ ႏိုင္သည္။

ကြန္ဒံုးသည္
- သံုးစြဲရလြယ္ကူသည္။

- ဝယ္ယူရလြယ္ကူသည္။

- စားေဆး၊ ထိုးေဆး၊ သားအိမ္တြင္း ပစၥည္း ထည့္ျခင္းျဖင့္ သားဆက္ျခားျခင္း အဆင္မေျပသူမ်ား၊ (ဥပမာ - ေသြးတိုး ေရာဂါ၊ ႏွလံုး ေရာဂါ၊ ပန္းနာ ရင္က်ပ္ စသည့္ ေရာဂါ ရွိသူမ်ား) ၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ား သံုးႏိုင္သည္။

သားသမီးယူလိုယူလိုသည့္အခါတြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ သားသမီးျပန္လည္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ဒံုးအသံုးမျပဳမီ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ကြန္ဒံုးကို ေနပူထဲမထားရပါ။

(၂) ကြန္ဒံုးတစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္သာ အသံုးျပဳရမည္။

(၃) အျခားအဆီမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

(၄) ရက္လြန္ (Expired Date) ျဖစ္မျဖစ္ကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈၿပီး ရက္မလြန္ေသးေသာ ကြန္ဒံုးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲသင့္သည္။

(၅) ကြန္ဒံုးကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ရာဘာသားေရ (Rubber) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ သားေရကဲ့သို႔ ဆြဲမရေသာ ကြန္ဒံုးမ်ားကို မသံုးသင့္ပါ။

(၆) ကြန္ဒံုးကို သံုးစြဲခါနီးတြင္ အေပါက္အၿပဲ ပါ၊မပါ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး အေပါက္ေသးေလးပင္ျဖစ္ေစ ပါလာလွ်င္ လံုးဝမသံုးပါႏွင့္။


ကြန္ဒံုး (ေခၚ) သားေရစြပ္ ႏွင့္ စိမ္း ေနသူမ်ား အတြက္ ၄င္း အသံုးျပဳနည္း ကို ရွင္းျပပါမည္။ ကြန္ဒံုး ကို ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ကြမ္းယာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘး ဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူ ရရွိ ႏိုင္သည္။ ကြန္ဒံုး မၿပဲေစရန္ ကြန္ဒံုး အထုပ္ကေလးကို သတိႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ေဖာက္ရ၏။ အသံုးမျပဳမီ သားေရစြပ္၏ ထိပ္တြင္ ေလ မဝင္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကြန္ဒံုး ထိပ္ဖ်ားကို လက္ညိွဳး လက္မတို႔ျဖင့္ ဖိ၍ ကိုင္ၿပီး ေယာက်္ား တန္ဆာထိပ္တြင္ ညင္သာစြာ စြပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အျခား လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ကြန္ဒံုးကို ေျဖခ်ပါ။ လက္မ၊ လက္ညိွဳး တို႔ျဖင့္ဖိ၍ ကိုင္ထားေသာ ကြန္ဒံုး ထိ္ပ္ဖ်ားသည္ သုက္ရည္ အတြက္ ေနရာ ခ်န္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ဒံုးကို အမ်ိဳးသား၏ တန္ဆာရင္း ထိ ေရာက္ေအာင္ ေျဖခ် ရမည္။ လိင္ဆက္ဆံ ၿပီး၍ အမ်ိဳးသား သုက္ရည္ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ကြန္ဒံုးကို အရင္းမွ စကၠဴပါးျဖင့္ ကိုင္ၿပီး သတိျဖင့္ ေလွ်ာ၍ ျဖည္းျဖည္း ညင္သာ ခၽြတ္ယူပါ။ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေသခ်ာစြာ ထုပ္ပိုး၍ အမႈိက္ပံုး အတြင္းသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္သင့္သည္။

ေယာက်္ားျဖစ္သူ ကြန္ဒံုး သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ ရသြားႏိုင္သည့္ ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရႏွင့္ အေရအတြက္ ေျမွာက္လဒ္ တစ္ရာလွ်င္ ေျခာက္ေယာက္မွ တစ္ဆယ့္ ရွစ္ေယာက္ အတြင္းရွိသည္။ ပဋိသေႏၶ တားဆီးျခင္း နည္းလမ္္းမ်ား အားလံုးသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ စိတ္ခ်ရသည္ ဟု လက္လြတ္စပယ္ မေျပာလိုပါ။ မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ ရသြားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း အလြန္ နည္းပါးလွ်င္ ၄င္း နည္းလမ္း ေကာင္းမြန္ လံုျခံဳသည္ (Safe) ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသံုး ကြန္ဒံုး အသံုးျပဳနည္း


အမ်ိဳးသမီးသံုး ကြန္ဒံုး အသံုးျပဳနည္း


How To Use Female Condom - Click here for more amazing videos

၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိုးေဆးအသံုးျပဳျခင္း။

ထိုးေဆးကို (၃) လ တစ္ႀကိမ္ တင္ပါးမွာ ထိုးေပး ရသည္။ ရာသီ ေပၚသည့္ေန႔မွ (၅) ရက္ အတြင္း ထိုးသင့္သည္။ ရာသီ ေပၚၿပီး ၅-ရက္မွ ၉-ရက္ အတြင္း ထိုးမိပါက (၁၀) ရက္ အတြင္း လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပါက (Condom) သံုး၍ ဆက္ဆံ ႏိုင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ တားေဆး ထိုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ အရင္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး သင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ မရွိမွ ထိုးရပါမည္။ မီးဖြားၿပီး ၄၅-ရက္ (သို႔မဟုတ္) တစ္လခြဲ အၾကာတြင္ ထိုးေဆး စတင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ ထိုးေဆးသံုးၿပီး ၃-လၾကာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ (၁)လံုး ထပ္ထိုး ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုးေဆး ထိုးသည့္ ရက္စြဲကို ေသခ်ာစြာ မွတ္ထား သင့္သည္။ ေဆးထိုး ရာတြင္ ေဆးထိုးအပ္မွ အျခား ကူးစက္ ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြားေစရန္ ေသခ်ာစြာ ပိုးသတ္ ထားေသာ ေဆးထိုးျပြန္ႏွင့္ အပ္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေဆးထိုးျပြန္ႏွင့္ တစ္ခါသံုး ေဆးထိုး အပ္မ်ားကို သံုးသင့္သည္။ ထိုးေဆး သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

(၁) ကေလးေဝးျခင္း။

(၂) မိခင္ ႏို႔ထြက္မႈကို မထိခိုက္ ႏိုင္သျဖင့္ ႏို႔တိုက္ မိခင္မ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း။

(၃) ေဆးထိုးရပ္လိုက္ပါက ေဆးအာနိသင္ ကုန္သည့္အခါတြင္

တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္း

တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းကို အရြယ္ေရာက္ျပီး အမ်ိဳးသားတိုင္းနီးပါး သိၾကျပီး အမ်ားစုက ျပဳလုပ္ၾကေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ဘယ္လို ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးေတြ ရွိသလဲဆိုတာ ဂဃနဏ သိတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ ကိုယ့္ထက္ၾကီးတဲ့သူေတြ အေပါင္းအသင္းေတြ ေျပာတာကိုပဲ ဟုတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ လက္ခံေနရတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အထူးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ (အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ႔ အာဖရိကပါမက်န္) အေပၚကို ေလ့လာေတြ႔ရွိ အတည္ျပဳထားတဲ့ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္း ဆိုင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဘယ္သူေျပာတာမွ မယံုပါနဲ႔။ သိပၸံနည္းက်တဲ့ လက္ေတြ႔ေဆးပညာစမ္းသပ္မွဳေတြကို ဖတ္ၾကည့္ျပီး အမွန္သိႏိုင္ၾကပါေစ။

(ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ မည္သည့္ ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ စသည့္ ရွဳေထာင့္မ်ားကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳဘဲ က်န္းမာေရးရွဳေထာင့္ သီးသန္႔မွ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း သေဘာတူျခင္း မတူျခင္း ကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ဖတ္ရွဳသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး အေပါင္းအႏွဳတ္ လကၡဏာမ်ားကို ခြဲျခားပိုင္းျဖတ္ၾကေစလိုပါတယ္)

(၁) တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ရယ္လို႔ မရွိပါ
အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ မၾကာခဏဆိုသလို “တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းဟာ ဆိုးက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာမ်ား ရွိေနမလား၊ ပံုမွန္ (normal) မွဟုတ္ရဲ့လား၊ ငါ့စိတ္ ငါ့ကိုယ္ကပဲ မွားေနတာလား” ဆိုျပီး သံသယေပၚေပၚလာကာ စူးစမ္းစိတ္ ၀င္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တကယ့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ပံုမွန္ နဲ႔ ပံုမမွန္ (normal against abnormal) ဆိုျပီး ခြဲျခားျပဖို႔ မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ပံုမွန္ နဲ႔ ပံုမမွန္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏွဳန္း အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလို႔ မရပါဘူး။

ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ ပံုမွန္ နဲ႔ ပံုမမွန္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခု စလံုးကို မရွိတာပါ။ (လုပ္ခ်င္လုပ္၊ မလုပ္ခ်င္ေန လုပ္ျခင္းေရာ မလုပ္ျခင္းမွာပါ ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာ မရွိဘူး လို႔ ဆိုလိုပါတယ္) ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး (အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဆိုးက်ိဳး ဆိုပါေတာ့) ေတြဟာ အၾကိမ္အေရအတြက္နဲ႔ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြ ေၾကာင့္သာ ကြဲျပားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားေတြၾကားမွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အရမ္းကို ကြဲျပားျခားနားေနၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုက သဘာ၀လည္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ နယူးေယာ့ခ္ အေျခစိုက္ လိင္မွဳဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ (Sexologist) တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Betty Dodson က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္တဲ့ Sex for One ဆိုတဲ့ စာအုပ္ ေရးသားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (Sex for One ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအတြက္ လိင္မွဳဘ၀ လို႔ဘာသာျပန္ရင္ ဆီေလ်ာ္မယ္ထင္ပါတယ္)

ေနာက္ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ The Big Book of Masturbation စာအုပ္ရဲ့ စာေရးသူ Martha Cornog ကလည္း “အမ်ိဳးသားတိုင္း နီးပါးဟာ တစ္ကိုယ္ေရ ဆႏၵေျဖျခင္းကို လက္ကိုသံုးလို႔ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုခုနဲ႔ ပြတ္သပ္လို႔ ျဖစ္ေစ၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကိရိယာ (sex toy) တစ္ခုခုကို ဒါမွမဟုတ္ အျခား အိမ္ထဲက ရရာ တစ္ခုကို သံုးလို႔ ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ ရုပ္ပံု ဗီဒီယို စတာေတြ ၾကည့္ျပီး ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ေနဟန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ၾကတာ ခ်ည္းပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ဆို မွန္ထဲေတာင္ ၾကည့္ျပီး လုပ္ဖူးၾကပါတယ္” လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အရမ္းအရမ္း အေရးၾကီးတာ တစ္ခု ေျပာျပရရင္ မွန္ထဲၾကည့္ျပီး အာသာေျဖတယ္ ဆိုရာမွာ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကို ကိုယ္ ၾကည့္ျပီး လုပ္တယ္ဆိုရင္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ဒါဟာ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အရြယ္ေရာက္ျပီး ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမအ၀တ္အစားတစ္ခုခု ဥပမာ အတြင္းခံ စတာေတြကို ၀တ္ျပီးမွ မွန္ထဲမွာ ၾကည့္ျပီး လုပ္တတ္တာဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ လံုး၀လံုး၀ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ လိင္ဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ ေတြထဲက တစ္ခု (one of the abnormal sexual behaviors) ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပီး ရွိမွန္း သိေနရင္ ကုသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထပ္ျပီး အေသးစိတ္ ေျပာရရင္ ငယ္ငယ္က အေပါင္းအသင္းနည္းျပီး အိမ္ျပင္ သိပ္မထြက္ရတဲ့ မိဘက အရမ္းခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့ ေကာင္ေလးအခ်ိဳ႕မွာ ဒီအမူအက်င့္မ်ိဳး ရွိေနတတ္ တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ား ဆိုပါတယ္။ ဘယ္လိုဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္မေက်ာ္ေသးတဲ့ ေကာင္ေလးေတြမွာ ဒီအျပဳအမူမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရင္ abnormal လို႔ ခ်က္ခ်င္း စာရင္းမသြင္းေသးဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း အရြယ္ေရာက္လာရင္ အလိုလို ေပ်ာက္သြားတတ္တာကိုလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ မေပ်ာက္သြားမွသာ ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဒီလို ျပႆနာမ်ိဳးကေန စလို႔ ဘယ္လို ျပႆနာမ်ိဳး ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္ပင္ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေတာ္ဆံုး Sexologist တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာသီဟသစ္ရဲ့ Two-Body-Tiger Specialist Clinic မွာ သြားေရာက္ ျပသႏိုင္ပါတယ္။ ဤကား စကားခ်ပ္) Tongue out

(၂) တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းဟာ အလြန္အႏၱရာယ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၁၀၀% ေဘးကင္းတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
အေဖာ္တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံတာနဲ႔မတူဘဲ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းဟာ သင့္ကို ဘယ္လို လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳး ကိုမွ မေပးပါဘူး။ အေဖာ္နဲ႔ ဆက္ဆံျခင္းမွာ ရႏိုင္တဲ့ ကိုးရိုးကားယားႏိုင္တဲ့ ၾကြက္သားေညာင္းညာမွဳ ေတြကိုရစရာ အေၾကာင္းကိစၥလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းကို လံုး၀ ေဘးကင္းတဲ့ ကိစၥပါလို႔ေတာ့ အာမမခံႏိုင္ပါဘူး။

“တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းဟာ ရွိသမွ် နည္းလမ္းေတြထဲမွာ အႏၱရာယ္ အကင္းဆံုး လို႔ပဲ ေျပာႏိုင္တာပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္း လုပ္လိုက္လို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဇီ၀ပိုင္းဆိုင္ရာ မွန္ကန္မွဳ နိယာမေတြ ရပ္ဆိုင္း သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ Cornog ကဆက္ေျပာျပပါတယ္။

အၾကိမ္အေရအတြက္ မ်ားမ်ား (သို႔) ၾကမ္းတမ္းစြာ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းကေတာ့ လိင္တံရဲ့ အေရျပားကို ထိခိုက္ပြန္းပဲ့ေစတယ္ ဆိုတာ အမ်ိဳးသားတိုင္း သိၾကမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ သာမန္လုပ္ေနက် လက္နဲ႔မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အျပားအခ်ပ္ တစ္ခုခု၊ ေခါင္းအံုး သို႔မဟုတ္ ေအာက္ခံအခင္း တစ္ခုခုကို ဆန္႔က်င္တြန္းျခင္း စတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ လုပ္ရင္ေတာ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္း (urethra) ကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ပါတယ္။

အဲလို ျဖစ္ရင္ သိသာတဲ့ လကၡဏာေတြက ဆီးသြားရင္ နာျခင္း၊ စသြားသြားျခင္းမွာ ေသြးေရာင္ပါျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ မပါေတာ့ျခင္း၊ ဆီးထြက္ျခင္းသည္ ပိုက္မွ ထြက္သကဲ့သို႔ ေရစီးေၾကာင္းပံုစံ မဟုတ္ဘဲ က်ဥ္းက်ပ္ေသာ မူမမွန္လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းထြက္ရသလိုမ်ိဳး (spray ဖ်န္းသကဲ့သို႔ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဥပမာေပးထားသည္) ျဖစ္ျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္သြားတဲ့ လူအခ်ိဳ႕ဆို ထိုင္လ်က္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ ဘယ္လိုမွကို ဆီးသြားလို႔ မရေတာ့ဘဲ အရမ္းနာေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဆို ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပဖို႔ လိုအပ္ပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေလာက္ထိ ျဖစ္သြားတာကေတာ့လည္း ရွားပါတယ္။

အရမ္းအရမ္းဆိုးတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ့ လိင္တံေတာင္ က်ိဳးႏိုင္ပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသား တန္ဆာရဲ့ ေရျမွဳပ္ဆန္တဲ့ တစ္သွ်ဴးအလႊာမ်ားကို ဖံုးအုပ္ေပးထားတဲ့ အျဖဴေရာင္ tunica albuginea ဆိုတဲ့ အလႊာအထိ စုတ္ျပဲသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းကို နာက်င္တဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္ပါ။ ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းမွာ စတန္႔ထြင္ျပီး လုပ္လို႔ မာေတာင့္ေနတဲ့ တန္ဆာကို မာေက်ာတဲ့အရာ၀တၳဳ တစ္ခုခုနဲ႔ မေတာ္တဆ ရိုက္မိလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ကို လွန္ခ်ိဳးလိုက္မိလိ႔ု ျဖစ္ေစ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းမွာ ေဘးကင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထူးျခားဆန္းျပား ကမၻာတစ္လႊားေတြ သိပ္မလုပ္ၾကပါနဲ႔၊ ထူးဆန္းေထြလာ ဟိုအရာ ေတြ သိပ္မသံုးၾကပါနဲ႔၊ ေတာ္ၾကာ ထူးေထြတည့္ အံ့ရာေသာ္ အျဖစ္ေတြ ၾကံဳေနရဦးမယ္ လို႔ က်န္းမာေရးသတိ ေပးခ်င္ပါတယ္။ အေဖာ္နဲ႔မွာလည္း ျဖစ္တတ္လို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။

(ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြက ေတာ္ေတာ္ရွားပါေသးတယ္။ ေနာင္ေတာ့လဲ

ေမာ္ေတာ္ဆက္မည္

video

အိပ္ေနတုန္းလုိးပါသည္

video

ပေလြေကါင္းတယ္..အေပးေကါင္းတယ္

video

တူရကီေမာ္ဒယ္လ္

video